CERTIFIKÁT

“Svojej práci rozumiem a moju odbornosť vám zaručí aj môj certifikát”. Jozef Jánošík.

Dlhodobé praktické skúsenosti, kvalita prevedených prác a plnenie dohodnutých termínov realizácie – to sú záruky, ktoré firma Jozef Jánošík okrem ponúkaných služieb poskytuje.

Firma je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti montáží, opráv a rekonštrukcií vodovodných a kanalizačných prípojok, montáží rozvodov vody, kanalizácie, zdravotechniky a odvodňovacích systémov. Firma ďalej vykonáva kúrenárske, výkopové, búracie, ale i drobné stavebné práce.