NAŠE SLUŽBY

Vonkajší vodovod a kanalizácia

 • Montáž a rekonštrukcia vodovodných prípojok
 • Montáž a rekonštrukcia kanalizačných prípojok
 • Montáž a rekonštrukcia vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia
 • Montáž odvodňovacích systémov

Vnútorný vodovod a kanalizácia

 • Montáž a rekonštrukcia vnútorného vodovodného potrubia
 • Montáž a rekonštrukcia vnútorného kanalizačného potrubia

Kúrenie

 • Montáž a rekonštrukcia kúrenárskych rozvodov
 • Montáž, demontáž a výmena vykurovacích telies (radiátorov)

Zariaďovacie predmety

 • Montáž a výmena:
 • záchodov, umývadiel, sprchovacích kabín, mís, batérií, drezov …

Stavebné práce

 • Výkopové práce – strojovo, ručne
 • Rezanie – betónu, asfaltu
 • Jadrové vŕtanie
 • Drobné stavebné práce a úpravy

Ďalšie činnosti  (zabezpečíme)

 • Projektovú dokumentáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky
 • Projekt dočasného dopravného značenia
 • Protokol o tlakovej skúške vodovodného a kanalizačného potrubia
 • Riadené a neriadené horizontálne vŕtanie (pretlak)
 • Vytýčenie inžinierskych sietí
 • Vypracovanie cenovej ponuky podľa projektovej dokumentácie
 • Zapožičanie dočasných dopravných značiek